Polskę od kilkunastu miesięcy obiega informacja o polepszającej się sytuacji ekonomicznej i gospodarcze państwa, a co za tym idzie, powstającej większej ilości stanowisk pracy zarówno dla kobiet, jak